Šta je idealan zagrižaj?

Današnji trend i težnja ka idealnom dovodi pacijente u stomatološku ordinaciju radi konsultacija i terapije, kako bi se njihovi zubi doveli u savršen niz. Mnogi pacijenti nisu zadovoljni svojim rasporedom zuba, a moguća je i pojava problema u viličnom zglobu, većeg broja karijesa čak i parodontopatije.

U nastavku vam predstavljamo šta sve treba da sadrži idealan tj. normalan zagrižaj:

1.Treba da su svi zubi u vilici prisutni – Svaki čovek treba da ima 32 zuba: 8 sekutića, 4 očnjaka, 8 pretkutnjaka, 8 kutnjaka i 4 umnjaka. Kod nekih broj umnjaka varira.

2. Da je svaki zub u kontaktu levo i desno sa zubom pored sebe, a kada se zatvore usta i sa zubom u suprotnoj vilici.

3. Da se sredine zubnih nizova poklapaju – kada se povuče zamišljena linija između gornjih jedinica ona mora da se poklopi sa linijom koja prolazi između donjih jedinica.

4. Da gornji zubi prelaze preko donjih zuba.

5. Usne treba da se neusiljeno mogu zatvoriti i da su simetrične.

6. Takođe i lice mora biti simetrično, mada apsolutna simetrija ne postoji. Kada povučemo zamišljenu liniju koja prolazi kroz sredinu lica, leva i desna strana lica bi trebalo da budu približno jednake. Takođe kada podelimo lice horizontalno sa tri zamišljene linije (jedna ide kroz koren kose, druga kroz vrh nosa a treća kroz vrh brade) trebalo bi sve trećine da budu jednake.

Savršen osmeh su zdravi, beli i pravilno raspoređeni zubi. Niste zadovoljni vašim osmehom!?! Zakažite pregled kod vašeg stomatologa. Budite i vi ,,IN“.

Sve što želite da me pitate, slobodno učinite putem mail-a ili facebook-a, naravno, svi komentari i diskusije su dobro došli!